Verandering

Een nieuwe richting, nieuwe plannen. Maar hoe krijg je personeel mee in je nieuwe visie?

Om een energiegevende werkomgeving te creëren, neemt Blimm het personeel mee in het proces van de verandering. Waarom worden deze stappen gezet, welk doel heeft jouw organisatie voor ogen en, heel belangrijk, wat wordt de rol van de medewerker in de nieuwe plannen?

Blimm werkt doel- en oplossingsgericht. Dat betekent een inventarisatie van de knelpunten, de gewenste doelen en plan van aanpak. Samen werken wij toe naar de doelen. De doelen worden zowel vanuit het personeelslid en/of het team, als de organisatie waar het personeel onderdeel vanuit maakt bekeken, met de inspirerende en verrassende blik van Blimm. 

Blimm helpt je met

  •  inzicht krijgen in de te nemen stappen
  • overzicht krijgen van de knelpunten en de gewenste doelen
  • kansen zien door de input van medewerkers te vertalen en mee te nemen in de gestelde doelen en zo de visie van jouw organisatie beter te laten landen
  • vertalen van kansen door medewerkers te trainen in de nieuwe visie en zo de klantbeleving te optimaliseren.

Het begint met een kennismaking.

Neem contact op voor een eerste kennismaking en vrijblijvend advies voor mogelijke samenwerking.